Přednášky

Všichni jsou srdečně zváni!

Uskutečněné:

Situační etika

přednášející:
Prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan,  profesor evangelické theologické fakulty UK

moderátor:
RNDr. Ladislav Pokorný, bývalý šéfredaktor Křesťanské revue

termín konání:
28.3.2010, 17:30

místo setkání:
Hlavní posluchárna Evangelické theologické fakulty UK, Černá 9, Praha 1

obsah přednášky:

 •  základní směry etického uvažování (přednosti i problémy), např:
  •  etika smýšlení (Kant)
  •  etika deskriptivní a normativní
  •  hospodářská etika (A. Rich)
  •  etika podle E. Rádla - "co jest, (co se děje, prožívá) a co naproti tomu být má"
 •  podrobněji situační etika

Smysluplnost života a etika úspěchu

Přednášející:
Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc, univerzitní profesor psychologie a publicista
 - Přednáška ke stažení (70 MB)
 - Diskuze ke stažení (8,6 MB) 
 Omlouváme se, ale z technických důvodů se nepodařilo zaznamenat celou diskuzi po přednášce. Diskuse byla až do konce velmi zajímavá.

Moderátor:
PhDr. Jiřina Šiklová, Ph.D., filosofická fakulta UK, katedra sociální práce

termín konání:
11.10.2009, 17:30

místo setkání:
Hlavní posluchárna Evangelické theologické fakulty UK, Černá 9, Praha 1

Obsah přednášky:
 uvedení do terminologie a základních faktů
 zamyšlení nad tím:

 • zda člověk potřebuje být v něčem úspěšný
 • jak se tvoří pocit smysluplnosti/hodnoty úspěchu (našeho konání vůbec)
 • jak se tvoří morální rozměr úspěchu (našeho konání vůbec)\ jak se této tvorby účastní různé složky našeho bytí
 • jak hodně jsme v našem konání svobodní
 • osobní postoj k tématu, osobní příběhy
    
Diskuse ...

24.4.2006 "Důchodové systémy vs. svoboda volby/ aneb kde končí Bohem daná individuální svoboda" ing. Libor Novotný (člen České společnosti ekonomické)
místo konání: Evangelická teologická fakulta UK (Černá 9) - velká posluchárna;Začátek: 19h

9.5.2005 Irák Ing. Jiří Schneider
11.4.2005 Proudy judaismu v současném Izraeli
Vážení členové a příznivci. Pro odřeknutí jsme nuceni tuto přednášku zrušit. Velice se Vám omlouváme.
Mgr. Robert Řehák
14.3.2005 Vztah křesťanů k židům – kořeny a současnost problémů Doc. Martin Prudký
28.2.2005 Politický islám v Íránské islámské republice Cyril Bumbálek

13.12.2004 Aristotelés - křesťasnký filosof Mgr. Adam Balcar
22.11.2004 Platón - křesťasnký filosof Mgr. Adam Balcar
8.11.2004 Nezávislost soudců PhDr. Vladimír Čermák
25.10.2004 Mgr. Jan Zámečník
11.10.2004 Spor o svátosti jako problém symbolického myšlení Mgr. Pavel Moskala
14.6.2004 Co je to víra? Mgr. Petr Gallus
23.2.2004 Teologie smrti Boha a její představitelé. Provokace nebo hledání? Mgr. Jiří Lukeš
8.3.2004 Kde jsou naši zesnulí? Otázka posmrtné existence člověka v současné teologii. Mgr. Ondřej Kolář
9.2.2004 Křesťanská teologie mimokřesťanských náboženství. Začátek již v 18.30 prof.Ctirad V. Pospíšil
12.1.2004 Negativni naboženská zkušenost a otázka duchovního pokroku PhDr Ivana Noble

24.11.2003 Křesťanství jako cesta k atheismu, nebo naopak? PhDr. Čermák, Dr. Pokorný, Mgr. Bárta
10.11.2003 Psychologické operace jako nástroj moderních válek Mgr. Jiří Cikánek
13.10.2003 Eucharistievečeře Páně v ekumenickém dialogu Mgr. Martin Vaňáč (ředitel Ekumenického institutu)
26.5.2003 Jak je to vlastně s DARWIN(ism)EM? RNDr. Václav FREI
28.4.2003 Význam (nejen) 20. století pro 21.století v matematice. Prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc.
24.3.2003 EKONOMIE 20. století prof. Milan Sojka (FSC UK)
24.2.2003 Co lze převzít ze století XX. do století XXI. v oblasti duševních chorob (objev významu psychofarmak). MuDr. Evžen Ivanys
13.1.2003 Atheismus XX. století a jeho světlé perspektivy PhDr.Vladimír Čermák

9.12.2002 Sláva a úpadek filosofie XX.století Mgr.Jan Kranát
11.11.2002 Vágnost v životě člověka dvacátého století Dr. Zdeněk Eis
27.5.2002 GALAXIE (nejen naše) Prof. Jan Palouš DrSc.
22.4.2002 Nový zákon o církvích Mgr. Tomáš Zadražil
8.4.2002 Ekumenismus v ČR Mgr. Martin Vaňač
11.3.2002 Krize poslušnosti dítěte prof. Zdeněk Matějček
25.2.2002 Pablo Picasso ve sbírce Vincence Kramáře prof. Fr. Dvořák
11.2.2002 Baroko u nás doc.J. Roith
14.1.2002 Architektura druhé poloviny 20. století v ČR ing. Sedláková (Národní Galerie Praha)
10.12.2001 Moderna /cyklus Umění ing. Sedláková (Národní Galerie Praha)
26.11.2001 Romantismus /cyklus Umění přednášející zatím nezajištěn