<< Zpět Krize poslušnosti dítěte

Jak řekl pan profesor Matějček, toto téma je tak široké a lze na něj nahlížet z tolika možných úhlů pohledu, že bude lépe, když po kratší úvodní přednášce otevřeme diskusi na dané téma.

Věříme, že přednáška zaujme a motivuje k dotazům nejen "zodpovědné", "snaživé", "důsledné", "poctivé", "spořádané" rodiče "neposlušných", "vzteklých", "svéhlavých", "zlobivých", "nevychovávatelných" dětí, ale také ty, kteří se chtějí zamyslet nad psychologickými, sociologickými či filosofickými souvislostmi změn ve výchově a chování dětí a jejich rodičů.

Krize poslušnosti - tímto názvem jsme se pokusili shrnout téma obrovských změn v chování dětí, ale i v jejich výchově. A to za dobu, kterou lze ještě stále vidět jako celek, protože ještě žijí lidé, kteří pamatují např. vykání rodičům, líbání rukou, apod. Na druhé straně jsou zde dnešní děti, které "mohou vše". Změny ve výchově jistě souvisí se změnami ve společnosti a jistě se tedy liší vývoj v "západních zemích" a u nás. Snad už je možné dokonce říci něco o plodech "volnější výchovy" - jistě již dospěli první generace dětí, které byli vychovávány s důrazem na individualitu a svobodu.

Těšíme se na Vás v paláci YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1, v 19 hodin.