Retreaty

Jsou naše víkendová setkaní na ktrerých se vídáme jednou za půl roku. Všichni, i nečlenové, jsou srdečně zváni!

Uskutečněné:

Podzimni retreat 09

Kam směřuje Evropská unie? (30.10. - 1.11.2009)

řečníci:
Ing. Jiří Schneider   programový ředitel Prague Security Studies Institute, bývalý velvyslanec ČR v Izraeli,
- "Politický vývoj EU a s tím spojené "hodnotové"  a  bezpečnostní otázky"
Přednáška ke stažení (54 MB) | Diskuze ke stažení (55 MB)

Mgr. et Mgr. Kryštof Kozák, PhD. Fakulta sociálních věd UK,
 - "Rozšiřování zóny stability a bezpečnosti na evropském a americkém kontinentu - výzvy a
rizika"
Přednáška ke stažení (47 MB) | Diskuze ke stažení (34 MB)

PhDr. Lukáš http://Sedláček, MPhil  Anglo-American College, O2 – koordinátor projektů EU,
 - "Zánik EU anebo ´zástup lidstva sbratřen blíže?“
Přednáška ke stažení (63 MB) | Diskuze ke stažení (39 MB)

místo setkání: Běleč nad Orlicí – tábor J.A.Komenského; Odkaz na mapu
GPS: 50°11'14.536"N, 15°56'55.2"E

cena:viz. platný ceník tábora (www.taborbelec.cz)

V rámci přednášek bychom rádi pokryli témata související s politickým vývojem EU, aktuálními dopady ekonomické krize, suverenitou členských států, postavením České republiky v rámci EU (dopady přijetí Lisabonské smlouvy), bezpečností, mezinárodními vztahy EU a samozřejmě související s otázkami identity a hodnot, na nichž je EU postavena. Na Retreatech je zvykem o problému debatovat z více úhlů pohledu, a to i během sobotního výletu, případně u piva večer.
Těšíme se na Vás!

DSCF0472.jpg DSCF0473.jpg DSCF0479.jpg DSCF0502.jpgvíce fotografií zdePlakát.jpg

Úspěch - moderní štěstí? (3. - 5.4.2009)

řečníci:
Mgr. Zenon SLIWKA   Senior manažer,
absolvent Jagellonské univerzity v Krakově, fakulta psychologie,
specializace - řízení lidských zdrojů

Mgr. Markéta Sedláčková Doktorand na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze,obor sociologie
a na Institut des sciences politiques v Paříži,
obor politické vědy

Ing. Josef Bartošek Studentský farář Evangelické theologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

místo setkání:
Rekreační středisko Horský domov
Strážné 157
Herlíkovice
www.horskydomov.cz 

Chtěli bychom se zabývat následujícími tématy či otázkami. Co znamená „být úspěšný“? Jak být úspěšný v různých oblastech života? Jaké to může mít výhody a nevýhody? Vede úspěch ke štěstí? Je naše společnost na úspěch zaměřena a proč? Může být neúspěšný člověk šťastný? Jak souvisí potřeba úspěchu s jinými hodnotami - zodpovědnost vůči rodině, stárnoucím rodičům? Jakou hodnotu má v naší společnosti služba bližnímu?
A nesmí chybět známé:  …na Retreatech je zvykem o problému debatovat z více úhlů pohledu, a to i během sobotního výletu, případně u piva večer.