O Nás

 

Výroční zpráva o činnosti za rok 2022 (formát pdf 930 kB)

Výroční zpráva o činnosti za rok 2021 (formát pdf 330 kB)

Výroční zpráva o činnosti za rok 2020 (formát pdf 1,7 MB)

Výroční zpráva o činnosti za rok 2019 (formát pdf 1 MB)

Výroční zpráva o činnosti za rok 2018 (formát pdf 984 kB)

Výroční zpráva o činnosti za rok 2017 (formát pdf 145 kB)

Výroční zpráva o činnosti za rok 2016 (formát pdf 135 kB)

Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 (formát pdf 136 kB)

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 (formát pdf 81 kB)

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 (formát pdf 133 kB)

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 (formát pdf 380 kB)

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 (formát pdf 128 kB)

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010 (formát pdf 138 kB)

Výroční zpráva o činnosti za rok 2009 (formát pdf 143 kB)

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 (formát pdf 136 kB)

Výroční zpráva o činnosti za rok 2007 (formát doc 89 kB)

Výroční zpráva o činnosti za rok 2006 (formát pdf 118 kB)

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 (formát pdf 138 kB)

Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 (formát pdf 145 kB)

Akademická YMCA (AY) je ekumenické sdružení pro rozhovor idejí a tradic, je nepolitická a nekonfesijní dobrovolná organizace, sdružující studenty, inteligenci a další zájemce na území ČR. Sdružení chce přispívat k myšlenkové a mravní obnově, k vytváření pravdivých a nosných postojů ke společenské problematice domácí i v evropském kontextu. Zároveň se chce zasadit o prohlubování demokratických tradic. Sdružení zdůrazňuje význam pravdy, osobního přesvědčení pro myšlení i život jednotlivce i celé společnosti. AY uskutečňuje své poslání tím, že organizuje:

1. Pravidelnou přednáškovou činnost v průběhu celého školního roku.

2. Pravidelná jarní a podzimní víkendová soustředění (tzv. retreaty) s programem odpovídajícím základnímu zaměření sdružení.

3. Vydavatelskou činnost periodických a neperiodických tiskovin. Spolupracuje s organizacemi a hnutími příbuzného zaměření doma i v zahraničí.

STANOVY (pdf)

Stručná historie Akademické YMCA (J. Šiklová) (pdf), Sborník - YMCA v proměnách času


Adresa: YMCA
Na Poříčí 12
Praha1
e-mail: vybor@akademickaymca.cz  
Členové výboru
 • předseda: Jiří Cikánek
 • místopředseda: Marek Svoboda
 • hospodář: Petr Dvořák
 • Kamil Trgala 
 • Ludmila Cikánková
 • Jiří Schneider
 • Jan Lála
 • Marek Svoboda
 • Dana Šefernová
 • Vojtěch Šeferna
 • Petr Hlaváček
Revizní komise
 • Ondřej Pužman
 • Petra Dvořáková
 • Sára Pokorná

Děkujeme za podpodru ...


Platbu 100 Kč za rok 20xx prosím směřujte na konto

Akademické YMCA 1935013389/0800,

jako variabilní symbol prosím zadejte datum narození ve formátu RRRRMMDD, kde RRRR je rok, MM je měsíc a DD je den narození (např.: 19710523) a do poznámky pro příjemce napište „Akademické YMCA - členský příspěvek 20xx“.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na další setkání na některém z Retreatů či přednášek, organizovaných Akademickou YMCA.