Retreaty v Roce 2022

Jsou naše víkendová setkaní na kterých se vídáme jednou za půl roku.
Všichni, i nečlenové, jsou srdečně zváni!

Uskutečněné:

Sociální sítě
(6. – 8.5.2022)

Plakát ke stažení (pdf 322 kB)
Místo setkání: Tábor J.A. Komenského, Běleč nad Orlicí, https://www.taborbelec.cz/

Upozornění: V rámci Retreatu proběhne Valná schůze.

Přednášky:
Čas: sobota 9:00 – 10:15 (včetně diskuse)
Pastoral Brothers
Youtuberské duo mladých farářů Českobratrské církve evangelické, které tvoří Jakub Malý (* 1988), seniorátní farář Pražského seniorátu se základnou ve sboru v Libni a Karel Müller (* 1992), seniorátní farář pro mládež také Pražského seniorátu. Kromě svých společných aktivit nadále slouží jako faráři, Jakub Malý nejčastěji v Libni, Karel Müller občas v kostele u Martina ve zdi, kde se pravidelně konají večerní evangelické bohoslužby zaměřené hlavně na mládež. Müller také učí křesťanství a etiku na Evangelické akademii v Praze.
Oba přišli do církve na prahu dospělosti a rozhodli se stát faráři, seznámili se při studiích na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy.
Téma: Zkušenosti s duchovním působením na sociálních sítích

Čas: sobota 10:30 – 11:45 (včetně diskuse)
Josef Holý
Josef Holý začínal kdysi jako programátor, měl vlastní startup, pracoval ve farmaceutické firmě a dnes se věnuje Inovacím, UmělInteligenci a bojem s dezinformacemi. O dezinformacích a sociálních sítích natáčí s Alexandrou Alvarovou podcast “Kanárci v Síti” - www.kanarci.online.
Téma: Nebezpečí sociálních sítí, algoritmy, dezinformace, manipulace
 
Přestávka na oběd a odpolední vycházku do přírody (oběd 12:15)

Čas: sobota 17:00 – 18:15 (včetně diskuse)
Mgr. Jana Blahošová
Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity
Oblasti výzkumného zájmu
    • online objektivizace a sexualizace
    • ICT a body image
    • online rizika a příležitosti
    • vliv ICT na životní pohodu mladých lidí.
Téma: Závislostní aspekty sociálních sítí

Čas: sobota 18:30 – 19:30 Večeře

Následuje neformální večerní setkání
Neformální diskuse účastníků Retreatu a některých přednášejících, kteří budou moci zůstat do neděle.

Čas: neděle 10:00
Bohoslužba: Jiří Cikánek Jáhen Katolické církve

Český prezident - české prezidentství
(21. – 23.10.2022)

Plakát ke stažení (pdf 331 kB)
Místo setkání: Tábor J.A. Komenského, Běleč nad Orlicí, https://www.taborbelec.cz/

Upozornění: V rámci Retreatu proběhne Valná schůze.

Přednášky:
Čas: sobota 9:00 – 10:15 (včetně diskuse)
prof. PhDr. Karel B. Müller, Ph.D.
Politolog, působil na Katedře politologie Fakulty mezinárodních vztahů VŠE (1999–2020), též na The University of Nottingham (2004–2005) a New York University in Prague (2005–2014), od r. 2020 přednáší na vysoké škole CEVRO Institut.
Téma: Úskalí přímé volby prezidenta republiky v českém politickém kontextu

Čas: sobota 10:30 – 11:45 (včetně diskuse)
doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.
Historik, filosof a publicista, působil například v Centru pro dějiny a kulturu střední a východní Evropy v Lipsku (2001–2007), od r. 2008 řídí jako koordinátor Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR, je editorem kulturně-politické přílohy Nová Orientace v internetovém deníku FORUM 24 a tištěném Týdeníku FORUM.
Téma: Pozdravy z Pražského hradu: toxické tradice českého prezidenství
 
Přestávka na oběd a odpolední vycházku do přírody (oběd 12:15)

Čas: sobota 17:00 – 18:15 (včetně diskuse)
prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. 
Ústavní právník a politolog, vedoucí Katedry politologie a sociologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy, tajemník Stálé Komise Senátu Parlamentu ČR pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury.
Téma: Úloha prezidenta republiky v českém ústavním systému

Čas: sobota 18:30 – 19:30 Večeře

Čas: sobota 19:30 – cca. 20:45
Jakub Horák (1972)
Český spisovatel, producent a satirik. Jako autor strategie se podílel na kampani České pirátské strany v parlamentních volbách v roce 2017 a několika dalších politických kampaních.
Téma: Co zmůže politický marketing při prezidentské volbě?

Následuje neformální večerní setkání
Neformální diskuse účastníků Retreatu a některých přednášejících, kteří budou moci zůstat do neděle.

Čas: neděle 9:00
Bohoslužba: Jiří Cikánek Jáhen Katolické církve

Čas: neděle 10:00
Valná schůze Akademické YMCA
Program:

  1. Změna stanov (návrh rozeslán členům)
  2. Schválení výroční zprávy za rok 2021
  3. Volba členů výboru a předsedy (místopředsedy a hospodáře) a kontrolní komise
  4. Určení osoby pro zápis do rejstříku spolků
  5. Diskuse, hodnocení retreatu, náměty pro budoucí činnost, příp. přijímání nových členů