Retreaty v roce 2018

Jsou naše víkendová setkaní na kterých se vídáme jednou za půl roku.
Všichni, i nečlenové, jsou srdečně zváni!

Uskutečněné:

Evropská unie, nebo ...?
(2. – 4.11.2018)

Přednášející:

Doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.
Historik a filosof, studoval na FF UK a Universität Bern, mimo jiné byl vědeckým pracovníkem Centra pro dějiny a kulturu střední a východní Evropy v Lipsku (2001–2007), krátce též proděkanem Husitské teologické fakulty UK (2006–2007). Od r. 2008 vede Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR, r. 2015 byl na Univerzitě Karlově jmenován docentem. Zabývá se problematikou evropské identity, národního mesianismu, náboženským a intelektuálním dějinám.

Téma: Češi, Evropa, Západ: Od vyvoleného národa ke společenství "fňukalů"
Čas: sobota 9:00 – 10:15 (včetně diskuse)

Česká existence bývá občas prezentována jako příběh „malého národa“, který je pouhým objektem dějin a obětí svého geopolitického ukotvení. Během 19. století se sice emancipoval a roku 1918 znovu získal svou státní samostatnost, poté byl však zmítán dvěma totalitami, nacionálně-socialistickou a komunistickou. Roku 1968 se neúspěšně pokusil o „světodějný“ experiment socialismu s lidskou tváří. Po dlouholeté sovětské okupaci získal roku 1989 svobodu a začal s budováním demokracie, ovšem aktuálně pociťuje jakousi „únavu ze svobody“. Jenže onen „český příběh“ lze vyprávět i jinak. Český intelektuál středověku nebo raného novověku by totiž lítostivé vyprávěnce o „malém národě“ vůbec nerozuměl, poněvadž se Češi jakožto politický národ považovali za Nový Izrael, národ vyvolený k obnově církve a celého křesťanského Západu. Otázkou ovšem zůstává, kdy se ze sebevědomého národa a jeho elit stalo společenství „fňukalů“. Nebo je tato diagnóza neoprávněná či příliš pesimistická?


PhDr. Monika MacDonagh-Pajerová
Diplomatka, VŠ učitelka, autorka.
Absolventka FF UK (filozofie, anglistika, skandinavistika 1984-1990), doktorát 1992. Mluvčí stávkujících vysokoškolských studentů 1989. Na ministerstvu zahraničních věcí 1990-2002 jako kulturní atašé na velvyslanectví v Paříži, administrátorka kulturního výboru Rady Evropy a mluvčí ministerstva. Autorka a moderátorka pořadů o Evropské unii pro Radiožurnál a Českou televizi (Studio Evropa, Naskočíme?, Evropský manuál, od 2002). Profesorka na Univerzitě Karlově a na pražské pobočce Center for International Educational Exchange ( která hostí americké univerzitní studenty v Praze).

Téma: Komunikace o EU
Čas: sobota 10:30 – 11:45 (včetně diskuse)

Místo setkání:
Parkhotel Český Šternberk, Český Šternberk 46
GPS souřadnice: 49°48’28″N 14°55’52″E
http://www.phcs.cz/
Pozn.: Cena za ubytování 850,- Kč na osobu a den/noc včetně plné penze


Podzimní Retreat 2018


 

 

A2018.jpg

Vliv technologií na myšlení a jazyk
(27. – 29.4.2018)

Přednášející:
Přednášky můžete zhlédnout na YouTube

PhDr. Tomáš Sedláček,Ph.D. 
ekonom a filozof
Téma: Velké stěhování národů - do digitálna
Čas: sobota 9:00 – 10:15 (včetně diskuse)
Genesis a umělá inteligence. Od zrodu abstrakce (trickster) až po nový digitální habitat, který si právě stavíme. Realita jako homeopatikum aneb člověk čím dál tím duše-vnější. Teologie pro neztracené.


Mgr. Nikola Schmidt, Ph.D
Bezpečnostní analytik, Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, UK
Téma: Etická a politická dilemata nástupu umělé inteligence a její role v globální společnosti
Čas: sobota 10:30 – 11:45 (včetně diskuse)
Přednáška se bude soustředit na vyjmenování a kritickou reflexi dilemat vyplývajících z nástupu umělé inteligence v celé řadě jejího uplatnění s čímž přirozeně souvisí robotizace/automatizace/autonomizace. Reflexi pojmeme z etického a politologického hlediska. V prvním případě jsou zajímavá dilemata nejen v otázce právní zodpovědnosti autonomních systémů, ale i jejich potenciálních práv, což bude velmi zajímavá situace tehdy, budou-li naše osobní asistenti výhledově reagovat na naše osobní emocionální reakce. Měli bychom se dostat i k politologickým otázkám, protože ty nám umožní tato práva a zodpovědnosti nastavovat. Zde bychom se měli věnovat i otázkám globálního vládnutí.

Přestávka na oběd a odpolední vycházku do přírody


PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Téma: Mosty do hlubin aneb Cesta sítí přímo k sobě
Čas: sobota 16:30 – 17:45 (včetně diskuse)
Souběh objevů, společenských proměn a technologických možností jako nových impulzů, které nás vybízejí znovu promýšlet zásadní aspekty naší spirituality. Možné dopady do našeho smýšlení při hledání osobní duchovní cesty.


PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.
Ředitelka Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK
Téma: Digitální propast
Čas: sobota 17:50 – 19:00 (včetně diskuse)
Přednáška představí koncept digitální propasti. Digitální propast, to je stav, kdy člověk nemá přístup k informačním technologiím, může mít různé příčiny - sociální, motivační, znalostní, zdravotní a další. Na základě konceptu digitální propasti budeme hovořit o různých aspektech vztahu člověka a technologií v současné společnosti.

Bohoslužba:
Magdalena Trgalová - Farářka ČCE
Čas: neděle 10:00

Místo setkání: Konferenčním centrum Immanuel, Slavíkov-Dlouhý 1, Ždírec nad Doubravou, http://www.immanuel.cz/