Retraty v roce 2017

Jsou naše víkendová setkaní na kterých se vídáme jednou za půl roku.
Všichni, i nečlenové, jsou srdečně zváni!

Uskutečněné:

PlaktB17.jpg

Akademická YMCA a KR: 90 let
Retreat bude zaměřen na vzpomínání, ale i na uvažování o smyslu AY v dnešní době a v budoucnu
(6. – 8.10.2017)

Přednášející:

Jiří Cikánek
Téma: Vzpomínka na osobnost dvou pánů Šimsů
Čas: sobota 9:30 – 11:00 (včetně diskuse)

Jiřina Šiklová
Téma: Faktografie
Čas: sobota 11:15 – 12:45 (včetně diskuse)

Markéta Sedláčková
Téma: Zamyšlení nad smyslem Akademické YMCA dnes a do budoucna
Čas: sobota 17:00 – 18:30 (včetně diskuse)

Sobotní společný večer: Můj příběh s Akademickou YMCA
Čas: sobota po 20:00

Bohoslužba:
Magdalena Trgalová
Čas: neděle 10:00

Schůze valné hromady AY
Čas: neděle 10:30

Místo setkání: Konferenčním centrum Immanuel, Slavíkov-Dlouhý 1, Ždírec nad Doubravou, http://www.immanuel.cz/

Upozorňujeme, že v rámci Retreatu (8.10. v 10h) proběhne Valná schůze shromáždění (na programu je volba členů výboru a kontrolní komise, volba předsedy, schvalování výroční zprávy za rok 2016, hodnocení retreatu).

PlakatA17.jpg

Rusko a Evropa
(5. – 7.5.2017)

Přednášející:

Vratislav Doubek
Narozen v roce 1965, český historik a politolog. Autor řady monografií, studií a edic, v nichž se přednostně věnuje dějinám českého a středoevropského politického myšlení, jakož i česko-ruským, česko-německým a česko-slovenským vztahovým dějinám v moderní éře.  Vratislav Doubek je odborným pracovníkem Ústavu politologie FFUK  a spolupracovníkem Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v Praze. Působí rovněž jako člen mezivládní Česko-ruské komise historiků a archivářů.
Téma: Rusko v českém politickém myšlení 19. a 20. století
Čas: sobota 9:30 – 11:00 (včetně diskuse)

Tomáš Glanc
Slavista, překladatel, kritik, kurátor Tomáš Glanc (1969) patří k předním českým rusistům, byl mj. ředitelem Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK (2000-2003) a ředitelem Českého centra v Moskvě (2005-2007). V posledních letech působil na univerzitách v Brémách, Basileji a na Humboldtově univerzitě v Berlíně. V současnosti je jeho hlavním pracovištěm univerzita v Curychu. Od konce 80. let se zabývá ruskou kulturou a kulturní teorií, obzvlášť současnou literaturou a výtvarným uměním, estetikou avantgardy, literární vědou, sémiotikou, později také ideologií slovanství a problematikou estetiky změněných stavů vědomí. Je autorem knihy Souostroví Rusko / Ikony postsovětské kultury, která vyšla v edici Revolver Revue.
Téma: Co zmůže umění? Osud performance v současném Rusku
Čas: sobota 11:15 – 12:45 (včetně diskuse)

Libor Dvořák - moderátor, komentátor
Narodil se v červnu roku 1948, vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor filozofie-ruština. Od 70. let působí jako překladatel ruské krásné literatury, Po roce 1989 řídil Lidové nakladatelství Praha, na různých rozhlasových a televizních stanicích pak pracoval jako redaktor zahraničního zpravodajství. Od března 2013 působí pro stanici ČRo Plus, moderuje pořad Den podle... a je dlouholetým komentátorem pořadu Názory a argumenty, kde se zaměřuje hlavně na Rusko a postsovětský prostor.
Téma: Kam dospělo Rusko za posledních 30 let a kam spěje dál?
Současné vnímání Západu v Rusku, vztah k Evropě, EU, jednotlivým státům bývalé sféry vlivu - k Česku, Jaký je nynější stav ruské společnosti v obecnějším smyslu, "čím lidé v Rusku žijí?" Komunikace a propaganda v ruské společnosti dneška, stav, cíle a praktiky.
Čas: sobota 17:00 – 18:30 (včetně diskuse)

Jiřina Šiklová
Večerní neformální diskuse o knížce T.G.Masaryka Rusko a Evropa – vydáno 1919
Čas: sobota po 20:00

Julia Kolesnichenko
V současné době studuje na ETF UK obor Historická teologie, v rámci tohoto se zabývá tématem rozkolu v ruské pravoslavné církvi a vznikem hnutí pravoslavných starověrců. Od dob magisterského studia na filosofické fakultě UJEP se zabývá zkoumáním pravoslavných hodnot, které ovlivňovaly a stále ovlivňují život ruské společnosti.
Téma: Vliv pravoslavných hodnot na ruskou společnost
Čas: neděle 10:00 – 11:30 (včetně diskuse)

Místo setkání:
Běleč nad Orlicí – tábor J.A.Komenského, Loc: 50°11'14.536"N, 15°56'55.2"E