Rozloučení s E. Schartem

V sobotu 3.října zemřel ve věku 86 let dlouholetý člen Akademické YMCA a bývalý hospodář kolega
Eugen Schart. Velice se zasloužil o obnovu činnosti Akademické YMCA po listopadu 89 a o vydávání a distribuci Křesťanské revue.
Děkujeme. 

IMG_8861.jpg  IMG_8862.jpg

NAD RAKVÍ EUGENA SCHARTA (1929-2015)
JANA POKORNÁ - ŠIMSOVÁ

Milé shromáždění,

Evžen mě znal vlastně dřív než já jeho. Vozil mě už v kočárku  a hrál si se mnou na písku. Kam moje paměť sahá, vždycky byl nablízku jako přítel obou mých bratrů a soused. Často k nám chodil a i jezdil k mým prarodičům na venkov, kde pilně pracoval; miloval koně a pomáhal při nejrůznějších pracích v zemědělství, nejlépe se zvířaty.  Od  chlapeckých let nesnášel nespravedlnost a násilí, ale uměl podat pomocnou ruku a utěšit. Vyrůstal ve woodcrafterské rodině, takže jeho vztah k přírodě i lidem byl vždy vstřícný. Sám byl ovšem také woodcrafterem v Liščím kmeni, který se za války scházel v našem bytě. I když hoši dospěli, zůstali celoživotními přáteli.

Evžen se hned po válce pod vedením Přemysla Pittera velmi aktivně zúčastnil záchrany židovských a německých dětí, ubytovaných v několika středočeských zámcích a v Milíčově domě. V lidech vždy viděl a hledal kladné vlastnosti, nebál se žádné manuální práce a měl i velké organizační nadání. Tak po roce 1989 začal pracovat v Akademické Ymce, pořádal archiv a podílel se na organizaci  retreatů. Zejména se jako hospodář AY zasloužil o konsolidaci finanční situace tohoto sdružení a obětavě pomáhal při distribuci a propagaci Křesťanské revue

Měl  rád děti; když naše děti vyrůstaly, byl ochoten s nimi jít plavat a v pořádku je veselé zase přivést domů.

Ve zralém věku se oženil s výjimečnou ženou, která mu připravila pěkné stáří i neskonalou pomoc při jeho těžkém onemocnění. Díky její péči žil až do konce pln energie a zájmů o vše, co se děje v kultuře i v politice a udržoval přátelské styky s mnoha lidmi aspoň telefonicky.
Kdykoli na něho vzpomeneme, cítíme, že nám stojí tváří v tvář, že nám hledí do duše, že s námi cítí, že nás chápe, že schvaluje nebo neschvaluje naše počínání.