Retreaty v roce 2014

Jsou naše víkendová setkaní na ktrerých se vídáme jednou za půl roku. Všichni, i nečlenové, jsou srdečně zváni!

Uskutečněné:

Víra III.
Víra versus mocnosti tohoto světa
(17.10. – 19.10.2014)

Významnou součástí našeho života ve společnosti je vztah k mocnostem tohoto světa. Co se pod tímto obratem skrývá. V moderní společnosti jsou to zejména nadosobní struktury jako politické instituce, korporace, atd. Jakou roli v tomto vztahu hraje naše křesťanská víra? Jak se na jedné straně aktivně podílet na veřejném dění a zároveň se nenechat pohltit strukturami, tedy jak být v tomto světě a přitom si uchovat základní křesťanskou identitu bytí z "jiného světa"? Jak "si dát pozor" na anonymní zlo, zlo ve strukturách, ale nepodlehnout úzkostnému stavu a paranoii z konspiračních teorií?  Jak svým osobním životem svědčit ve společnosti, jejíž historie i přítomnost jsou poznamenány neblahým propojením náboženské a politické moci?

Přednášející:
Tomáš Sedláček
filosof a ekonom
(Ne)mocnosti světa a druhá derivace víry. Tělo, duše a duch ekonomie.

O dalších přednášejících se stále jedná.

místo setkání:
Konferenčním centrum Immanuel, Slavíkov-Dlouhý 1, Ždírec nad Doubravou
http://www.immanuel.cz/

Cena ubytování:
Strava 1 den = 201 Kč (snídaně, oběd, večeře)
Cena pro dítě 8-13 let je 156 Kč
Ubytování 1 noc = 295 Kč
Celkem pro 1 osobu/ den/noc/plná penze 496  Kč, resp. 451 Kč (dítě)

Žádáme účastníky, kteří z vážných důvodů potřebují finanční podporu, aby nám dali laskavě předem vědět, že budou žádat o příspěvek na ubytování a pobyt. Na základě vašich předběžných žádostí teprve budeme moci Vám sdělit, jakou výši příspěvku lze očekávat. Vyrozumění Vám osobně zašleme před začátkem Retreatu. Nejvyšší možnou částkou pak bude doplatek 50% celkové ceny ubytování, který bude vyplacen na místě.

Těšíme se na Vás!
Závazné přihlášky prosím zasílejte do 5.10.2014 na adresu: acadymca@etf.cuni.cz 

Víra II.
(23.5. – 25.5.2014)

Navazujeme na předchozí Retreat kde jsme téma víry otevřeli, tentokrát možno více na osobní rovině: co znamená věřit, jak se víra projevuje "tady a teď", příp. jaké jsou současné výzvy

Přednášející:
Sr. Anna Mátiková
Přednáška (mp3 50 MB); Diskuze (mp3 25 MB)
a
Jan Kozlík
Přednáška (mp3 53 MB); Diskuze (mp3 30 MB)

místo setkání:
Trapistický Klášter Naší Paní nad Vltavou, Poličany – Křečovice 10
http://www.trappistevitorchiano.it/storia-fondazioni-nasi-pani-cz.asp

POZOR: Tentokrát je třeba přihlášku odeslat co nejdříve, protože jsme omezeni maximálním počtem ubytovaných účastníků – 38 rezervovaných lůžek, 28 přímo v klášteře a 10 v nejbližším penzionu. Závazné přihlášky prosím zasílejte do 7.5.2014 na adresu: acadymca@etf.cuni.cz

Žádáme účastníky, kteří z vážných důvodů potřebují finanční podporu, aby nám dali laskavě předem vědět, že budou žádat o příspěvek na ubytování a pobyt. Na základě vašich předběžných žádostí teprve budeme moci Vám sdělit, jakou výši příspěvku lze očekávat. Vyrozumění Vám osobně zašleme před začátkem Retreatu. Nejvyšší možnou částkou pak bude doplatek 50% celkové ceny ubytování, který bude vyplacen na místě.   

Zpráva z retreatu (ke stažení v pdf ZDE)
Fotografie z retreatu  ZDE


RETREAT V KLÁŠTEŘE

Jarní retreat Akademické Ymky se konal ve dnech 23.-25.května tr., tentokrát v netradičním prostředí ženského trappistického kláštera v Poličanech poblíž Slapské přehrady. Jde o moderní novostavbu na krásném místě, z něhož na nás dýchalo přímo posvátné ticho a klid okolní přírody. Dům pro hosty, ve kterém jsme byli ubytováni, si se svými pokoji, sociálním zařízením i společenskými místnostmi ničím nezadal s hotelem špičkové úrovně. Řeholní sestry, které se o nás nenápadně staraly, byly tiché a vstřícné.

Sešlo se nás tentokráte o něco méně než obvykle, zejména zcela chyběly děti. I když to přispělo k většímu soustředění a dělnosti programu, některým starším z nás jinak obvyklé pobíhání a štěbetání dětí trochu chybělo.

Program byl zahájen večerním seznamováním se (několik účastníků bylo zcela nových) a díky dr. Šiklové, která jako obvykle připravila doplňující program, jsme se seznámili s projevem Tomáše Halíka při jeho nedávném přijímání Templetonovy ceny „za pokrok v náboženství“. O tomto dokumentu se ihned rozpředla živá diskuse, která trvala do pozdních hodin.

Sobotní program byl zahájen přednáškou paulínky mgr.Anny  Mátíkové, která nás seznámila s jiným současným závažným dokumentem, exhortací (výzvou) papeže Františka z konce minulého roku. Konstatovala, že nový papež startuje procesy, které mohou výrazně ovlivnit podobu víry a života římskokatolické církve v příštích desetiletích. Druhý přednášející, mgr. Jan Kozlík, evangelický teolog a někdejší mluvčí Charty 77, se ve svém příspěvku zaměřil na „hejdánkovskou“ interpretaci Evangelia jako otevřené víry v budoucnost. Po obou přednáškách se rozvinula živá diskuse. Obě přednášky hodláme otisknout v našem časopise.

Sobotní odpoledne nás sestra hostitelka Michaela před odpolední procházkou seznámila s dějinami i současnou podobou jejich řádu, který má nyní svůj hlavní domov v Itálii (několik zdejších sester jsou Italky) i  s historií vzniku jejich zdejšího kláštera. Někteří z nás také využili nabídky malého obchůdku, který kromě upomínkových předmětů prodává i potravinářské výrobky, které zde sestry samy vyrábějí (např. výborné sušenky); výtěžek z prodeje je věnován provgozním nákladům kláštera.

V neděli jsme přijali pozvání k účasti na mši svaté, celebrované otcem Jedličkou,

jejíž průběh nás překvapil zejména krásným provedením mnoha  částí zpívaných sborem klášterních sester. Po krátkém, vesměs kladném zhodnocení retreatu a následujícím obědě jsme se s pocitem značného vnitřního obohacení rozjeli domů. Vřelé díky jak kol. Dvořákovi, který toto místo vybral a dojednal, tak všem přednášejícím i diskutujícím a ovšem naším hostitelkám, řádovým sestrám!

 

Ladislav Pokorný