Retreaty v Roce 2022

Jsou naše víkendová setkaní na kterých se vídáme jednou za půl roku.
Všichni, i nečlenové, jsou srdečně zváni!

Plánované:

Český prezident - české prezidentství
(21. – 23.10.2022)

Místo setkání: Tábor J.A. Komenského, Běleč nad Orlicí, https://www.taborbelec.cz/

Upozornění: V rámci Retreatu proběhne valná schůze s pravidelným programem: schvalování výroční zprávy za rok 2021, volba předsedy, členů výboru a kontrolní komise, diskuse.

Přednášky:
Čas: sobota 9:00 – 10:15 (včetně diskuse)
prof. PhDr. Karel B. Müller, Ph.D.
Politolog, působil na Katedře politologie Fakulty mezinárodních vztahů VŠE (1999–2020), též na The University of Nottingham (2004–2005) a New York University in Prague (2005–2014), od r. 2020 přednáší na vysoké škole CEVRO Institut.
Téma: Úskalí přímé volby prezidenta republiky v českém politickém kontextu

Čas: sobota 10:30 – 11:45 (včetně diskuse)
doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.
Historik, filosof a publicista, působil například v Centru pro dějiny a kulturu střední a východní Evropy v Lipsku (2001–2007), od r. 2008 řídí jako koordinátor Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR, je editorem kulturně-politické přílohy Nová Orientace v internetovém deníku FORUM 24 a tištěném Týdeníku FORUM.
Téma: Pozdravy z Pražského hradu: toxické tradice českého prezidenství
 
Přestávka na oběd a odpolední vycházku do přírody (oběd 12:15)

Čas: sobota 17:00 – 18:15 (včetně diskuse)
prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. 
Ústavní právník a politolog, vedoucí Katedry politologie a sociologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy, tajemník Stálé Komise Senátu Parlamentu ČR pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury.
Téma: Úloha prezidenta republiky v českém ústavním systému

Čas: sobota 18:30 – 19:30 Večeře

Čas: neděle 10:00
Bohoslužba: Jiří Cikánek Jáhen Katolické církve