Retreaty v Roce 2023

Jsou naše víkendová setkaní na kterých se vídáme jednou za půl roku.
Všichni, i nečlenové, jsou srdečně zváni! 

Jarní retreat 2023:
Západ, Rusko, Čína: střet civilizací?
(2. - 4. 6. 2023)
více viz: retreat.akademickaymca.cz