Retreaty v roce 2018

Jsou naše víkendová setkaní na kterých se vídáme jednou za půl roku.
Všichni, i nečlenové, jsou srdečně zváni!

Uskutečněné:

A2018.jpg

Vliv technologií na myšlení a jazyk
(27. – 29.4.2018)

Přednášející:
Přednášky můžete zhlédnout na YouTube

PhDr. Tomáš Sedláček,Ph.D. 
ekonom a filozof
Téma: Velké stěhování národů - do digitálna
Čas: sobota 9:00 – 10:15 (včetně diskuse)
Genesis a umělá inteligence. Od zrodu abstrakce (trickster) až po nový digitální habitat, který si právě stavíme. Realita jako homeopatikum aneb člověk čím dál tím duše-vnější. Teologie pro neztracené.


Mgr. Nikola Schmidt, Ph.D
Bezpečnostní analytik, Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, UK
Téma: Etická a politická dilemata nástupu umělé inteligence a její role v globální společnosti
Čas: sobota 10:30 – 11:45 (včetně diskuse)
Přednáška se bude soustředit na vyjmenování a kritickou reflexi dilemat vyplývajících z nástupu umělé inteligence v celé řadě jejího uplatnění s čímž přirozeně souvisí robotizace/automatizace/autonomizace. Reflexi pojmeme z etického a politologického hlediska. V prvním případě jsou zajímavá dilemata nejen v otázce právní zodpovědnosti autonomních systémů, ale i jejich potenciálních práv, což bude velmi zajímavá situace tehdy, budou-li naše osobní asistenti výhledově reagovat na naše osobní emocionální reakce. Měli bychom se dostat i k politologickým otázkám, protože ty nám umožní tato práva a zodpovědnosti nastavovat. Zde bychom se měli věnovat i otázkám globálního vládnutí.

Přestávka na oběd a odpolední vycházku do přírody


PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Téma: Mosty do hlubin aneb Cesta sítí přímo k sobě
Čas: sobota 16:30 – 17:45 (včetně diskuse)
Souběh objevů, společenských proměn a technologických možností jako nových impulzů, které nás vybízejí znovu promýšlet zásadní aspekty naší spirituality. Možné dopady do našeho smýšlení při hledání osobní duchovní cesty.


PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.
Ředitelka Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK
Téma: Digitální propast
Čas: sobota 17:50 – 19:00 (včetně diskuse)
Přednáška představí koncept digitální propasti. Digitální propast, to je stav, kdy člověk nemá přístup k informačním technologiím, může mít různé příčiny - sociální, motivační, znalostní, zdravotní a další. Na základě konceptu digitální propasti budeme hovořit o různých aspektech vztahu člověka a technologií v současné společnosti.

Bohoslužba:
Magdalena Trgalová - Farářka ČCE
Čas: neděle 10:00

Místo setkání: Konferenčním centrum Immanuel, Slavíkov-Dlouhý 1, Ždírec nad Doubravou, http://www.immanuel.cz/