Retreaty v roce 2012

Jsou naše víkendová setkaní na ktrerých se vídáme jednou za půl roku. Všichni, i nečlenové, jsou srdečně zváni!

Plánované:


Uskutečněné:

PlaktB2012.jpg

Charitativní projekty a dobročinnost jako smysl a poslání.
Okénko do občanské společnosti. Jaká pomoc má skutečně smysl?
Je česká společnost ochotná pomáhat potřebným?
(19. - 21.10.2012)

Do této doby potvrdil účast:
Tomáš Tožička, technik, teolog a odborník na rozvojovou problematiku.

Jan Bárta, B.Th., výkonný ředitel o.s. ADRA

Doc. Jiří Beneš, Th.D.,  český teolog, biblista-starozákoník a vysokoškolský pedagog s přednáškou "Sociální síť izraelské komunity podle Páté knihy Mojžíšovy"

Dr. Vojtěch Eliáš, prezident Arcidiecézní charity Praha s přednáškou "Misijní a charitativní činnost: co mají společného a čím se liší?"

místo setkání:
Konferenční centrum Immanuel u Ždírce nad Doubravou
Slavíkov-Dlouhý 1

Web:www.immanuel.cz
Loc: 49°45'9.896"N, 15°48'56.775"E

cena:
Jednotná cena bez ohledu na typ pokoje včetně stravovacího programu STUDENT PLUS bude pro dospělého 531,- Kč za den. Děti budou (odstupňovaně podle věku) platit o něco méně.

Na Retreatu bude zařízeno hlídání dětí. 

Žádáme účastníky, kteří z vážných důvodů potřebují finanční podporu, aby nám dali laskavě předem vědět, že budou žádat o příspěvek na ubytování a pobyt. Na základě vašich předběžných žádostí teprve budeme moci Vám sdělit, jakou výši příspěvku lze očekávat. Vyrozumění Vám osobně zašleme před začátkem Retreatu. 

Upozornění: Během Retreatu proběhne valná schůze Akademické YMCA.

Závazné přihlášky prosím zasílejte do 12.10.2012 na adresu: acadymca@etf.cuni.cz

PlakátA12.jpg

Stojíme na křižovatce společenských změn?
aneb
proměna hodnot v politice a ekonomice
(11. - 13.5 2012)

Přednášející: 
Doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D.,  Přednáška (mp3 28 MB); Diskuze (mp3 32 MB)
filozof, zakladatel nakladatelství Oikoymenh,
děkan  Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

PhDr. Jiřina Šiklová, Ph.D.,  Přednáška (mp3 18 MB); Diskuze (mp3 7 MB)
socioložka, Filosofická fakulta UK, Katedra sociální práce
Přednáška: Vzpoury mladých ve světě i u nás, hledání alternativ  společenského řádu.
(Ve světě opakovaně protestují mladí lidé, ve Španelsku, v Káhiře, v Řecku i na  Wall Street, bouří se, ale jejich program je nejasný. Názory, (ne)řád, protagonisté. Chtějí změnu, ale neproklamují mravní hodnoty, spíše apokalyptické vize)
Večerní diskuse: Neformální připomenutí odkazu Václava Havla.
(Literární i filozofické texty, promítání některých filmů z Videožurnálu)

PhDr. Markéta Sedláčková, Ph.D. Přednáška (mp3 30 MB); Diskuze (mp3 13 MB)
socioložka, Sociologický ústav Akademie věd ČR
Přednáška: Proměny demokracie z pohledu vývoje vztahu mezi politickou sférou a náboženstvím.

Fotografie z Retreatu.

místo setkání:
Běleč nad Orlicí – tábor J.A.Komenského
Loc: 50°11'14.536"N, 15°56'55.2"E