Retreaty v roce 2011

Jsou naše víkendová setkaní na ktrerých se vídáme jednou za půl roku. Všichni, i nečlenové, jsou srdečně zváni!

Uskutečněné:

PlakatB11.jpg

Extremismus    (27.-29.10. 2011)
(Hrozí v době sociálních otřesů nárůst různých forem extremismu?)

Na podzimním retreatu bychom rádi diskutovali o možném nebezpečí nárůstu (zejména pravicového) extremismu v ČR. Jsou změny v sociální oblasti a světová ekonomická krize "povzbuzením" pro extremistickou scénu (nejen v ČR)? Jak se vyvíjí a jaké podoby má extremismus u nás a v Evropě v posledních letech? Jaké nástroje demokracie má, aby extremismu dokázala úspěšně čelit? Jsou extremistické názory doménou pouze organizovaných skupin nebo se s nimi setkáme i u běžných občanů? Otázky chceme položit odborníkům (sociologům a politologům), přestavitelům nevládních organizací a také sami sobě...
V rámci retreatu proběhne Valná schůze sdružení.

Přednášející: 
Mgr. Klára Kalibová,  
předsedkyně občanského sdružení In IUSTITIA
Téma: Násilí z nenávisti a krajní pravice  

Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.  (životopis)
politolog, FSV UK Institut politologických studii Praha a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem
Téma: Krajní pravice a její podoba, vývoj a trendy  

Prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan,
emeritní profesor evangelické theologické fakulty UK
Téma: Dilema dneška: Extremismus či radikalismus?

místo setkání:
Běleč nad Orlicí – tábor J.A.Komenského
Loc: 50°11'14.536"N, 15°56'55.2"E

cena:
viz platný ceník tábora:  www.taborbelec.cz

Žádáme účastníky, kteří z vážných důvodů potřebují finanční podporu, aby nám dali laskavě předem vědět, že budou žádat o příspěvek na ubytování a pobyt. Na základě vašich předběžných žádostí teprve budeme moci Vám sdělit, jakou výši příspěvku lze očekávat. Vyrozumění Vám osobně zašleme před začátkem Retreatu.

Těšíme se na Vás!

Závazné přihlášky prosím zasílejte do 15.10.2011 na adresu: acadymca@etf.cuni.cz


 

PlakatA11.jpg

Občan – politika – instituce    (29.4. - 1.5.2011)

Na jarním Retreatu se chceme zaměřit na téma podle našeho názoru stále aktuální - na vztah občana, politiky a institucí v demokratické společnosti. Chceme, aby byly pojmenovány ideály (aneb "jak to býti má"), ale zabývat se chceme jistě též praxí, současností a zkušenostmi s "reálnou politikou". Chceme společně - v rozhovoru - hledat odpovědi třeba i na některé z následujících otázek: Může se poctivý občan vůbec zaplést s politikou? Lze dnes politiku v ČR stále ještě chápat jako službu společnosti? Jaká má být správná/ideální politika, jaký má být politik/politička? Není zájem celku jen klišé?

Chceme se dále ptát jakou roli hrají v demokratickém systému instituce? Státní i soukromé. Jak se mění role velkých korporací? Jak se mění chování korporací vůči jednotlivci vně i uvnitř? A naopak, jak se dnes vztahuje jednotlivec ke korporaci či státní instituci.

Přednášející:
Radek Kučera  Manažer služeb vnějších vztahů bezpečnosti společnosti T-Mobile

Prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan, emeritní profesor evangelické theologické fakulty UK s příspěvkem „Osobní vztah a instituce“


Doc. JUDr. Petr Pithart,  místopředseda Senátu Parlamentu České republik

místo setkání:
Hotel Kolibřík Špičák na Šumavě
340 04 Železná Ruda

Hotel Kolibřík se nachází na Špičáku v bezprostřední blízkosti sjezdovek a sportovního areálu, 5 minut od stanice autobusu, vlaku a sedačkové lanovky na Pancíř. Hotel najdete rovněž velmi jednoduše od státní silnice Klatovy - Nýrsko - Železná Ruda

cena:
Ceny ubytování naleznete na webových stránkách hotelu: www.sumavanet.cz/kolibrik/¨

Žádáme účastníky, kteří z vážných důvodů potřebují finanční podporu, aby nám dali laskavě předem vědět, že budou žádat o příspěvek na ubytování a pobyt. Na základě vašich předběžných žádostí teprve budeme moci Vám sdělit, jakou výši příspěvku lze očekávat. Vyrozumění Vám osobně zašleme před začátkem Retreatu.

Těšíme se na Vás!

Závazné přihlášky prosím zasílejte do 21.4.2011 na adresu: acadymca@etf.cuni.cz