Retreaty

Jsou naše víkendová setkaní na ktrerých se vídáme jednou za půl roku. Všichni, i nečlenové, jsou srdečně zváni!
Plánované:


Uskutečněné:

plakat RB2008"Chléb a hry nebo odpovědná společnost ?" (10. - 12.10.2008)

Podzimní retreat se uskuteční v Bělči n.O.
Ceník ubytování a stravování (pdf 23kB)

 

Přednášející:
Tereza Stöckelová, Ph.D. - socioložka vědy, Sociologický ústav AV
prof. ThDr.Ing. Jakub S. Trojan - teolog, ETF UK
PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. - socioložka, FF UK
(časy přednášek viz. program)

Program Retreatu:
PÁTEK:

 • - Večeře
 • - Přivítání

Informace o sobotním a nedělním programu
Co o sobě nevíme - seznámení se navzájem netradiční formou.
Co o YMCA nevíme - několik vět od kmenových členů YMCA - pár slov o organizaci, o osobní zkušenosti, jak se lze stát členem.

SOBOTA:

 • 9.00 Snídaně
 • 10.00 1. přednáška -Tereza Stöckelová, Ph.D.

 • 10.45 diskuze
 • 11.30 oběd
 • 13.00 aktivity - výběr dle počtu zájemců, pokud se podaří vytvořit, alespoň malé skupinky zájemců tak k dispozici bude:
  - sport (volejbal, petanque, fotbal, kroket,st.tenis, …)
  - výlet (Třebechovice p.Orebem cca 6km, okolní lesy cca 5m, zámek Opočno cca 18km )
  - výtvarno (malá dílna,vyjádření pocitu z retreatu x přednášky, téma - Návrh na nové zpracování loga akademické YMCA, nejlepší počin bude zveřejněn v Kř.revue a na webu.
  - film
  - muzika (na dovezené nástroje, pohromadě či ve skupinkách)
 • 17.00 2. přednáška  - prof. ThDr.Ing. Jakub S. Trojan

 • 17.45 diskuze
 • 18.45 večeře
 • 19.30 volné pokračování v odpoledních aktivitách či objevování nových

NEDĚLE:

 • 9.00 snídaně
 • 10.00 bohoslužby
 • 11.00 3. přednáška - PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.

 • 11.45 diskuze
 • 12.30 oběd
 • 13.30 vyhlášení nejlepší otázky víkendu, nominace se přijímají na veřejném místě (box) až do sobotního večera, během neděle vyhodnocení, nejlepší dotaz bude odměněn věcnou výhrou.

FOTOGRAFIE Z RETREATU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


SPRAVEDLIVĚJŠÍ SPOLEČNOST - ILUZE NEBO VÝZVA? (Osudy a možnosti socialismu)

(18. - 20.4.2008)
 
Přednášející:
Prof. PhDr. Ladislav Hejdánek
PŘEDNÁŠKA (40 MB)

PhDr. Martin Šimsa
PŘEDNÁŠKA (28 MB)  | DISKUZE (25 MB)

PhDr. Petr Bláha
PŘEDNÁŠKA (41 MB)  | DISKUZE (26 MB)


Zhodnocení:

Janí retreat
Akademické Ymky se konal ve dnech 18.-20. dubna tr. v rekreačním středisku Avia ve Varvažově u Písku. I když objekt, provozovaný nyní soukromým subjektem, nesl znaky poněkud zanedbané podnikové chaty z dob "reálného socialismu" (včetně vlajky ROH vyvěšené na průčelí) a na začátku jsme museli s personálem řešit problém vytápění, osazenstvo se nakonec ukázalo jako vstřícné a zejména úroveň podávané stravy a vůbec kuchyně byla na velmi dobré úrovni. Cena ubytování včetně celodenní stravy (375 Kč za osobu a den) byla víc než přijatelná. Sešlo se nás hodně, v době sobotního oběda jsme dosáhli čísla 55 účastníků, což již dlouho nebylo. Tématem setkání bylo "Zápas o spravedlivější společnost - iluze nebo výzva?" neboli zamyšlení nad osudy a možnostech socialistického hnutí. Přednášejícími byli prof.dr.Hejdánek, em. učitel ETF UK, který přijel z nedalekého Písku, kde se teď ponejvíce zdržuje, dále pak dr. Martin Šimsa a dr. Petr Bláha z katedry filosofie a politologie FF UJEP v Ústí nad Labem.

Prof. Hejdánek vyjádřil přesvědčení, že socialismus bude trvat tak dlouho, jak bude existovat kapitalismus. Zrekapituloval minulé "krachy" socialistického hnutí, z nichž první vidí v přitakání socialistů 1.světové válce. Poukázal také na Rádlovu myšlenku, že je třeba rozlišovat, co je v marxistickém socialismu náhodného a co je nosnou myšlenku trvalé reformace lidské společnosti. Jeho příspěvek uveřejníme později.
Dr. M.Šimsa věnoval svůj obšírný výklad zejména kritice marxistického socialismu, jak ji provedli Masaryk, Rádl, Komárková a Habermas. V poněkud zkrácené verzi jej otiskujeme v tomto čísle KR. Pozornost posluchačů poněkud snižoval čtený přednes s mnoha citáty.

Dr. Petr Bláha rozlišil ve své přednášce v duchu Přemysla Pittera mezi socialismem a komunismem. Socialismus ztotožnil se zavádějící  snahou o sedezdokonalování a technologickým optimismem. Moderní rozvoj konsumerismu považuje odměnu čtvrtého stavu za dějinné utlačování. Sám se hlásí k personalisticko-anarchistickému křesťanskému komunismu. I tento příspěvek dnes uveřejňujeme.
Všechny přednášky vzbudily živou, někdy i kontroverzní diskusi, zejména mezi staršími účastníky, mezi nimiž vynikli doc.Šabata a dr.Šiklová. Bylo diskutováno také výročí Pražského jara 1968. Mladší diskutéři zůstali bohužel poněkud v pozadí.

V neděli dopoledne po biblické úvaze faráře Jana Šimsy se konala valná hromada AY, na níž byly podány zprávy o činnosti a  o hospodaření a doplněn a výrazně omlazen výbor sdružení. Kritickým zhodnocením a náměty na další činnost retreat skončil.
lpmísto setkání:
Rekreační středisko Avia Varvažov (nedaleko hradu Zvíkov),Varvažov 132 www.rsavia.cz

spojení:    
Rekreační středisko Avia Varvažov se nachází v píseckém regionu poblíž obcí Varvažov a Ostrovec. Vzdálenost z Prahy je 85 km a nejlepší je zvolit strakonickou silnici, kde uhnete vlevo na konci obce Čimelice, projedete Smetanovou Lhotou a již jste v Ostrovci. Pokud se budete držet hlavní cesty procházející obcí, včas uvidíte místní poštu a u ní na sloupu elektrického vedení i poutač se šipkou.
Do Ostrovce a Varvažova jezdí také pravidelné vlakové a autobusové linky. Většinou je nutný přestup v Písku, ale výjimkou nejsou ani přímé spoje.
Plánky cesty:
Varvažov II.jpg   Varvažov I.jpg
  Cesta do Ostrovce   Z Ostrovce do AVIE

cena:
750,-Kč za víkend s plnou penzí (předpokládáme, že bude opět možné poskytnout příspěvek na tuto částku studentům i dalším)

Chceme se společně zamyslet nad otázkou životnosti socialistických idejí v současnosti. Hodláme si položit otázku, jak dalece lze režim tzv. "reálného" socialismu, který jsme prožili před rokem 1989, právem vůbec označit za socialismus, zda se právem či neprávem odvolával na Marxe a zda stalinský model, který nám byl v padesátých létech vnucen, neměl jinou alternativu. Chceme si připomenout  hesla "socialismus s lidskou tváří", příp. "demokratický socialismus", která před čtyřiceti lety oslovovala generaci našich pamětníků. Jsou dnes už zcela vyčichlá? Jsou společenské problémy, které v 19. a 20. století vedly ke vzniku evropského socialistického hnutí, v současnosti překonány či  přetrvávají? Když ano, tak v jaké podobě? Má pro nás ještě význam idea rovnosti mezi lidmi? Je tradiční české rovnostářství mezi evropskými národy handicapem nebo přínosem? A v jakém smyslu? Co vlastně znamená pojem "sociální spravedlnost"?

O těchto a dalších otázkách budou s námi přemýšlet: PhDr. Martin Šimsa z Katedry společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, který promluví o marxismu a jeho kritice v díle T.G.Masaryka, E.Rádla a dalších, dále PhDr. Petr Bláha ze stejného pracoviště, který nám přiblíží jiné modely socialismu než marxistické, zejména myšlenku křesťanského komunismu Přemysla Pittera, a  Prof.dr. Ladislav Hejdánek z Katedry filosofie Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, který promluví o možnostech socialismu v 21. a 22. století.

Retreat začíná v pátek večeří a končí v neděli po obědě.  Závaznou přihlášku, prosím zašlete nejpozději do 31. března 2008  na adresu:

Akademická YMCA
Na Poříčí 12
115 30 Praha 1

případně na emailovou adresu: acadymca@etf.cuni.cz

Pro bližší informace volejte tel. 724 028 197

Pozvánka ve formátu doc (37 kB) ; Přihláška ce formátu doc (32 kB)