Retreaty uskutečněné v roce 2006

Plakát ve formátu jpg (315 kB)

"Informace a myšlení"

(6. - 8.10.2006)
Příliš mnoho informací překáží vlastnímu myšlení. Dokážeme myslet, i když jsme zahlceni? Informace jsou povrchní. Víme toho více a myslíme méně. Máme strach, že informace nedokážeme vyhodnotit správně. Omezují nás informace ve vytváření názoru? Ohrožují informace naši integritu? Je "spásou" systematické myšlení? Jaké?

Přednášející:
Doc. PhDr. Zdeněk Pinc, fakulta humanitních studií;
PŘEDNÁŠKA (21 MB)

PhDr. Barbora Drobíková, odbornice v oboru knihovnictví a informační studia,
PŘEDNÁŠKA (8 MB)  | DISKUZE (5 MB)

Prof. Jaro Křivohlavý, Psycholog
PŘEDNÁŠKA (7 MB)  | DISKUZE (14 MB)

hosté v diskusi:PhDr. Jiřina Šiklová, Ph.D., filosofická fakulta, katedra sociální práce
... a my
Místo setkání: Masarykův tábor YMCA – Soběšín www.taborsobesin.ymca.cz

Mapa místa Podrobnější mapa místa
spojení: vlakem téměř k táboru, cca. 200m od zastávky Vranice (přestup v Čerčanech) nebo automobilem sjet ze silnice z Otryb do Soběšína na asfaltovou cestu mezi poli (z dálnice odbočit na Český Šternberk a dále na Otryby)

cena:580,-Kč za víkend s plnou penzí

ubytování:v chatkách o 7 lůžkách s WC a sprchovým koutem (3 lůžka v horním a 4 v dolním patře)

Zpráva z Retreatu

Jednoho chladného večera na začátku podzimu, přesněji 6.10.2006, se kdesi v temném lese v jižních Čechách, přesněji v Masarykově táboře u Soběšína, objevili podivní hosté. Po bližším zkoumání v záři místního osvětlení jsem dospěla k závěru, že se jedná o účastníky podzimního retreatu Akademické YMCA, pro něž ostatně bývá toto období časem víkendového rojení. Tentokráte se vábničkou stalo téma "informace a myšlení", což jsou v současném světě internetu a obřích knihoven bezesporu aktuální záležitosti. Hned po té, co se i poslední příchozí navečeřeli, poctila nás vážená PhDr. Jiřina Šiklová řečí na téma jedné katedrály a mnoha významných osob. Se vsuvkami Doc. Phdr. Zdeňka Pince se přešlo v diskusi, kterou někteří skončili až velmi pozdě, pravděpodobně v souvislosti s nedostatkem zlatavé tekutiny.

Sobotní dopolední přednášku zahájil opět Doc. Phdr. Zdeněk Pinc. Dal nám popřemýšlet o vztahu "my a oni" a dále jsme se od něj dozvěděli např., že úsměv je signál vyjadřující připravenost k přijetí rozkazu. Následně nám PhDr. Barbora Drobíková umožnila náhled do zákulisí knihovnických databází. Volný čas jsme měli možnost strávit v okolní přírodě. V pět jsme se opět sešli, abychom si vyslechli poslední přednášku. Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc. se zabýval informační kapacitou a důležitostí vlastního cíle pro smysluplné využití této kapacity. Následná diskuse se týkala vztahu psychologie a teologie, k čemuž zřejmě vybízela přítomnost osob tyto dvě oblasti kombinující. Vzhledem k tomu, že diskuse z dopoledne byly přesunuty na večer, měli jsme o čem mluvit až do pozdní noci.

V neděli se ještě někteří pokusili o návštěvu Českého Šternberka, ale vzhledem k zahlcenosti našich informačních kapacit se hodinového výkladu nezalekla jen malá hrstka z nás.

Sára Pokorná, studentka FHS, jedna z mladších účastníků Retreatu.

Sakrální a všední den

„Víš,mně je celkem jedno,zda Paroubek kopl Topolánka nebo to bylo naopak.Jak je vidět,fungujeme klidně i bez vlády,stačí na to Senát a místní starostové“ konstatují mnozí moji přátelé a někteří to doplnili otázkou: Podařilo se ti dostat na Forum 2000,do toho chrámu Pražské křižovatky na Anenském náměstí? To je úžasný sakrální prostor. Kdyby ten Havel neudělal nic jiného,než zachránil tento chrám a napsal Moc bezmocných,tak má zaručenou vděčnost našich prapravnuků“.V dřevěných chatičkách v Masarykově táboře v Soběšíně na Sázavě se zase sešli na retreatu Akademické YMCA desítky mladých lidí i starých členů a až přes půlnoc u krbu diskutovali,zda informace člověka obohacují,nebo naopak omezují jeho myšlení a že je zaměňujeme často za vzdělanost.Mít informace ještě neznamená,že mám určitý názor a jsem moudrý člověk. Když někdo náhodou začal mluvit o politice,hned byl okřiknut.“Neruš banalitami,politika patří do všedního dne,Akademická YMCA, to má být sympozium ducha,hostina moudrosti.

Vida, politici nás svým jednáním natolik znechutili,že je zdravě přehlížíme.Nevážíme si jich a tak se mezi ně dostávají stále více a více lidé ze starší střední generace,která byla skoro totálně zlomena tzv. normalizaci.Skoro každý tehdy měl někde svoje známé,vše se dalo podplatit, získat protekcí a členstvím v KSČ(termín korupce se tehdy nepoužíval) a lidi takto vychovaní podobně postupují dodnes. Je to pro ně přirozené a „normální“.Nic jiného nepoznali a je celkem lhostejné,pod názvem které strany takto jednají.Místo programu,shazují jeden druhého,což přispívá k všeobecné znechucenosti politikou a stažením se do soukromí.Ještě štěstí,že ty chaty a chalupy máme již postavené.Pravda, názvy těch stran jsou rozmanitější,psát a nadávat se dá i na veřejnosti.Stačí to ale ??

Jsem ráda,že lidé zase objevili chvilky sakrální ,které je povznášejí a vracejí se k diskusím o velkých myslitelích.Současně se ale obávám,že budeme-li politiku zcela přehlížet, tak se ten prostor pro diskuse a sváteční setkání a rituály bude zužovat a zmenšovat.Ten prostor nezachrání zákazy nějaké politické strany,ale náš zájem o věci veřejné.Staří Řekové to věděli a agoru jako shromaždiště pro diskusi o věcech celé obce si pečlivě hlídali. My se naproti tomu bojíme,aby se k vládě nedostali opětně komunisté,chceme je zakazovat a zapomínáme, že lidé bez jakýchkoliv ideálů,lidé hrubě materialističtí –sice se hlásící k názvům různých stran -již o naši zemi rozhodují.

Fejeton paní Jiřiny Šiklové pro Týdeník českého rozhlasu


 

 

Plakát ve formátu jpg (460 kB) Nové náboženské směry ve světě katastrof(7. - 9.4.2006)


Prohlédněte si FOTOGRAFIE z tohoto retreatu.
Prohlédněte si FOTOGRAFIE jak vypadal tábor v Soběšíně týden před plánovaným retreatem.
Nebo si poslechněte přednášející: Humanity’s Team (z technických důvodů není záznam)
Dr. Remeš (17 MB)
Dr. Antalík (18 MB)
Prof. Sokol (12 MB)

Zpráva z Retreatu:

Letošní Retreat (nebo-li soustředění), který se konal ve dnech 7.-9. dubna v Ratajích nad Sázavou, nesl název Nové náboženské směry ve světě katastrof . Pozvání přijali členové Humanity’s Teamu - za všechny jmenujme alespoň Markétu Potměšilovou a Dalibora Nováka -, psychiatr MUDr. Mgr. Prokop Remeš a religionista Dr. Dalibor Antalík; diskusí se účastnili i socioložka PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. a filosof prof. Jan Sokol, Ph.D, CSc.

V posledních letech bývá páteční večer věnován především vzájemnému představování, hodně se i vzpomínalo na počátky a následné vývoj hnutí YMCA v Čechách a některé její významné osobnosti. V sobotu ráno představili členové Humanity’s Teamu „novou spiritualitu“, směr inspirovaný knihami amerického spisovatele N. D. Walsche (nejznámější je asi jeho trilogie Hovory s Bohem). Jedním z výrazných důrazů jejich přednášky a následných odpovědí v rámci společné diskuse bylo prosazování názorového relativizmu a všeobecné tolerance, na druhou stranu však i kritika církve a náboženských systémů vůbec. MUDr. Remeš hovořil ze své zkušenosti psychoterapeuta o chování lidí nábožensky manipulovaných, o „sektářském“ pohledu na svět; živě se diskutovalo v souvislosti s relativismem „nové spirituality“ o otázkách morálky a okolnostech mravního rozhodování člověka vystaveného volbě mezi dobrem a zlem. Po obědě jsme šli všichni společně na prohlídku zámku a okolí, kterou doprovodil místní rodák a patriot Dr. Lutýn zasvěcenou přednáškou o historii Ratají. V podvečer přijel Dr. Antalík a seznámil nás s novopohanstvím – jevem, který vychází ze vztahu člověka k přírodě a navazuje na předkřesťanské tradice Keltů, Germánů, Slovanů. Po večeři promluvil krátce také prof. Sokol a k diskusi o novopohanství mimo jiné poznamenal, že křesťanství někdy zapomíná na stvoření - i proto se pak ve společnosti objevuje silná touha po souznění s přírodou. V neděli se konala krátká pobožnost a valná hromada Oikumené-Akademická YMCA. Byly přijaty dvě nové členky.

Jarního Retreatu se zúčastnilo asi čtyřicet lidí a objevily se i zcela nové tváře studentů jak vysokých škol, tak gymnázií. Registrovali jsme i posun ve složení účastníků podle studijních oborů - zatímco v dřívějších dobách (90. léta) převažovali studenti evangelické teologie, v poslední době se zúčastňují Retreatů také studenti např. oborů technických či přírodovědných. Hojně byli zastoupeni i členové starší generace, jejichž přítomnosti je pro nás velmi cenná – v mnohém jsou nám nenahraditelným příkladem a inspirací.

Přestože místo konání jarního Retreatu bylo na poslední chvíli změněno (příčinou byli povodně, které zaplavili Masarykův tábor v Soběšíně), podařilo se najít opravdu krásné prostředí Ratají nad Sázavou, města s bohatou historií sahající celých tisíc let do minulosti. Příznivé podmínky pro pobyt nám vytvořilo také vedení hotelu U zámku a penzionu Klub Čtrnáctka.

Za pomoc a podporu bychom zvlášť rádi poděkovali paní Dr. Šiklové, paní Brzorádové, ratajské patriotce a její dceři Nině.

Přednášky a diskuse vedli:Petr Dostal a Markéta Potměšilová - členové Humanity’s Team N.D.Walsche
Dr. Dalibor Antalík - Ústav filosofie a religionistiky FF UK
MUDr. Mgr. Prokop Remeš - Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů
Hosté v diskusi: PhDr. Šiklová Jiřina CSc. a Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.
Místo setkání: Mapa nového místa
Vážení přátelé,
zdravím Vás a oznamuji radostnou zprávu. Podařilo se nám zajistit prostory a ubytování pro jarní Retreat v krásném městečku Rataje nad Sázavou cca. 10 kilometrů od Soběšína (viz přiložená mapka). Retreat bude tedy probíhat dle plánu jen na jiném místě.
Ubytováni budete v hotelu Klub Čtrnáctka nebo v hotelu U Zámku. Cena ubytování a stravování byla stanovena na 390Kč za osobu a den. Tuto cenu budeme dotovat. Výši dotace dohodneme na místě, protože v tuto chvíli již není čas svolat výbor Akademické YMCA.
Ti, kteří plánovali jet do Soběšína vlakem, mohou vyrazit z Prahy hl. nádraží v 16:27 přes Čerčany nebo v 18:15 přes Kolín nebo v 18:27 přes Čerčany.

Přednášky a diskuse by měly mít dvě roviny, theologickou a lidskou. Chceme se zabývat nejen vědeckým pohledem na nové náboženské směry v kontrastu ke klasickému náboženství, ale také osobními prožitky víry a světa v němž se svou vírou žijeme. Položíme si otázky: Co schází postmodernímu euroamerickému člověku ve „velkých náboženstvích“ a nalézá to ve společenstvích, jakým je Humanity’s Team? Potřebuje vůbec náboženství? Nebo ho naopak zase začíná hledat? Budeme se ptát, zda v sobě křesťanství obsahuje nástroje proti vzniku fanatismu či manipulace. A protože přednášky a diskuse nezaplní celý čas víkendového setkání, budeme také sportovat (volejbal, ping-pong, tenis a na louce co nás napadne), procházet se v přírodě a jinak odpočívat (nedaleko je hrad Český Šternberk).

Součástí jarního retreatu (9.4.2006) bude valná schůze OIKUMENE-AKADEMICKÁ YMCA s následujícím programem:

  • schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005,
  • volba předsedy, členů výboru a revizní komise,
  • plány činnosti na budoucí období,
  • ostatní.